Vrtat do zateplené fasády a snažit se k ní připevnit velké a těžké objekty, jako třeba pergolu a markýzu, se může zdát být sice dobrým nápadem, ale s nečekanými následky – pokud se o to pokusíte bez pomoci odborníka. Kotvení pergoly laikům do rukou zkrátka nepatří. Proč? O tom jsme si popovídali s panem Jiřím Hegerem, který je jednatelem společnosti PROPASIV. Ta dodává na trh stavební prvky k přerušení tepelných mostů, které mohou neodbornými zásahy do zateplené fasády vzniknout.

Vaše společnost vyvíjí a dodává na trh řešení, jak zabránit vzniku tepelných mostů. Jak pojem tepelný most vysvětlujete laikům?

Tepelný most (nebo také tepelná vazba) je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Typická jsou například napojení dvou různých konstrukcí (otvorové výplně – okna, dveře) nebo také změny v geometrii konstrukce (např. rohy). Kapitolou samou pro sebe jsou pak prvky, které procházejí vrstvou tepelné izolace (např. kotvení pergol). Jakýkoliv prostup vrstvou tepelné izolace totiž ve výsledku snižuje její efekt. Zvláště pokud se jedná o materiál velmi vodivý. Taková konstrukce může fungovat i jako chladič.

V čem spočívají rizika tepelných mostů?

Největšími riziky pro uživatele domu či bytu nejsou samotné tepelné ztráty, ale zejména projevy existence tepelných mostů. A to v oblasti statiky a hygieny. Konkrétně se jedná se o kondenzaci vody, která je velkým nepřítelem stavby a může mít vliv na její statiku, a výskyt vlhkostních map a plísní, které mají prokazatelně negativní vliv na lidský organizmus.

Takovým rizikům lze zabránit, když se rozhodnete využít stavebních prvků PROPASIV. V rámci komplexní nabídky naleznete řešení nejrůznějších potřeb, které se při stavbě a rekonstrukci domu vyskytují – od upevnění schránek až po kotvení pergol. Použitím stavebních prvků PROPASIV předcházíte riziku kondenzace vodní páry a vzniku plísní, prodlužujete živostnost stavebních konstrukcí a zvyšujete komfort bydlení v domě. Navíc eliminace tepelných mostů zlepšuje energetickou bilanci domu a vy lépe dosáhnete na případnou dotaci.

V dnešní době se mnohé domy staví v pasivním standardu, starší budovy jsou často zateplovány. Jaký je správný postup, když plánujeme montáž markýz nebo pergolu a nechceme, aby v zateplené fasádě vznikly tepelné mosty?

Jediným způsobem, jak tepelné mosty eliminovat je jejich důsledná optimalizace již před zahájením stavby nebo rekonstrukce. Ta často vyžaduje detailní zakreslení problematického místa a tepelně technické posouzení tepelného mostu. Nevhodně zvolené řešení tepelných mostů má vazbu na okolní konstrukce. Často tak jsou jejich draze zaplacené vlastnosti degradovány až o desítky procent. Je nutné, aby majitel definoval svá očekávání a potřeby, která má dům naplnit.

Například v místě, kde budeme chtít mít v budoucnu pergolu, je třeba už při projektování a zateplování pamatovat na zabudování stavebních detailů - izolačních bloků, do kterých se bude následně pergola kotvit. Ideální je využít optimalizované izolační bloky PROPASIV pro pergoly. Obdobně je třeba uvažovat i nad ostatními budoucími zásahy do nové fasády. Problémy může způsobit i pouhé připevňování venkovního osvětlení. Nabízíme komplexní řadu optimalizovaných izolačních bloků pro kotvení při zateplování fasád.

Obrázky: Kotvení stínící pergoly před zateplením. Zdroj: propasiv.cz

Vzhledem k tomu, že stavíme domy pro dlouhá období našeho života, měli bychom dát dostatečný prostor našim představám, jak bychom chtěli, aby dům vypadal a následně s projektantem svoje požadavky konzultovat. Odměnou je komfortní a bezproblémové užívání domu po dlouhá léta.

Co se může stát v případě, že do zateplené fasády začneme zasahovat – např. ji narušíme vrtáním?

Problematika upevnění prvků do zateplené fasády je velmi specifická, ale jednoduše můžeme říci, že vrtat do zateplené fasády bez systémového a ověřeného řešení je vždy riziko. Jak jsem uvedl, nejdůležitější je příprava již během projektu a dodržení technologického postupu. Následné chaotické vrtání do zateplené fasády (zateplovacího systému) je rizikové, protože se poruší dokonale utěsněná obálka domu a nastávají problémy.

Ty se zpravidla neobjeví okamžitě, nicméně postupně snižují komfort bydlení a životnost budovy. Zvyšuje se riziko vzniku staticky kritických míst, riziko kondenzace vody a riziko vzniku plísní. Domýšlíme-li do důsledků, může dojít k ohrožení života a zdraví pádem konstrukce nebo se může projevit nemoc způsobená pobytem v prostředí s plísněmi. Závažné mohou být i další materiální škody.

Je možné tyto škody nějak napravit?

V případě poškození izolace je nutné poškozené místo co možná nejdříve zapravit. Největším rizikem je zatečení vody do poškozeného místa. Pokud by dokonce došlo k zamrznutí, voda roztrhá zateplení včetně fasády.

Oprava takového místa pak znamená kompletní vyříznutí poškozené části s přesahy do všech stran a aplikaci nové tepelné izolace a dalších vrstev omítky s překrytím staré a nové výztužné síťoviny (perlinky). V dnešní době, kdy se používají převážně probarvené zrnité omítky, je však tato oprava vždy výrazně viditelná. Důvody jsou dva: stejný odstín fasádní hmoty se liší i v jednotlivých výrobních šaržích a fasáda na domě časem bledne. Je tedy nutné oslovit zručného a pečlivého řemeslníka, a i tak je výsledek většinou neuspokojivý a cenově velmi náročný.

Zvládne instalaci stavebních prvků PROPASIV stavitel – laik?

Některé stavební prvky zvládne nainstalovat zákazník sám a bez problémů – jedná se o bloky pro ukotvení světla, poštovní schránky. Systém PROPASIV nabízí jak univerzální stavební prvky, tak řešení na míru včetně poradenství k montáži. Dodavatelé mohou využít i předpřipravené technické dokumentace, takže práce s našimi výrobky je velmi snadná – od zanesení do projektu až pro instalaci.

Z hlediska realizace je potřeba také myslet na další vlastnosti, které by mělo každé řešení tepelného mostu splňovat. Jedná se především o jeho realizovatelnost. Určitě se potvrzuje pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Sebelepší návrh řešení tepelného mostu nám nezajistí jeho bezvadné fungování, pokud bude na stavbě nevhodně a nekvalitně realizován. Nesmíme opomenout ani životnost. Řešení by mělo vyhovovat a být funkční po celou dobu životnosti konstrukce.

Co naopak vůbec nedoporučujete, aby si lidé připevňovali na fasádu sami bez předchozích zkušeností?

Určitě ne těžké prvky, kde by mohlo dojít i k ohrožení zdraví. Například kotvení pergol vyžaduje přinejmenším jistou dávku zručnosti a technických znalostí. Zde bych ponechal správné upevnění na odbornících, jako jsou například pracovníci firmy SUN SYSTEM.

Jak má správná a bezpečná montáž markýzy vypadat?

Správná montáž by měla začít až po odborném posouzení projektanta (případně statika) a od dodavatele markýzy. Je nutné zajistit na prvním místě bezpečnost této konstrukce a montáž bez teplených mostů, a to je naše profesní oblast. Pro kotvení pergol a markýz jsou přímo dimenzované PROPASIV Blocky A, D. Víme, jak na to a víme, jak si lze dům s pergolou či markýzou užívat bez tepelných mostů.

Viděli jste někdy v rámci své praxe důsledky neodborně připevněné markýzy k fasádě domu nebo špatně ukotvené pergoly?

Ano, i takové situace bohužel vídáme. Lidé se na nás pak obrací, co dělat, když se objeví vlhkostní mapy uvnitř místností nebo jim zatéká pod venkovní omítku. V těchto situacích je pak jednoduché řešení problému nemožné, musí dojít k odborné a náročné rekonstrukci, a to i finančně.

My jsme dodavatelé komplexního řešení – jak předcházet vniku tepelných mostů. Naše řešení obsahuje předpřipravenou technickou dokumentaci, odbornou konzultaci, nejkvalitnější materiály i technologie, jak s těmito materiály zacházet, vše optimalizované pro konkrétní použití. Pokud zákazník postupuje podle našich instrukcí a doporučení, pak není důvod, aby se objevily problémy. Výsledek je vynikající – vše funguje. A to je naším cílem.

Kde mohu stavební prvky PROPASIV koupit. Jsou k dostání běžně ve stavebninách?

Stavební prvky PROPASIV lze zakoupit v našem e-shopu. Buď zákazník ví, jaké zboží požaduje a zakoupí si vše samostatně na e-shopu, nebo využije konzultaci s našimi techniky, kteří dle svých znalostí a zkušeností doporučí, co je pro jeho potřebu nejlepší. Další cestou je, že stavební prvky zakoupí realizační firma, jako je například v případě realizace pergoly společnost SUN SYSTEM.


Děkujeme za odpovědi

S panem Hegerem si povídala Sabina Vyskočilová

Stručně: Rizika a možná řešení kotvení pergoly do zateplené fasády

Jakékoliv narušení souvislé vrstvy tepelné izolace budov vede k vytvoření tzv. tepelných mostů. Takovým narušením je například vrtání a umisťování hmoždinek do zateplené fasády, ale samozřejmě i instalace kotvících prvků pergoly nebo třeba markýzy.

Tepelné mosty ale vznikají i z jiných příčin, podle kterých je rozdělujeme na:

  • stavební,
  • geometrické,
  • systematické,
  • konvektivní.

Tepelné mosty neboli tepelné vazby způsobují významné tepelné ztráty domu – to znamená, že přes obálku budovy uniká teplo do okolního prostředí a zvyšují se náklady za vytápění. Dalším nežádoucím následkem tepelných mostů je vznik vlhkosti, která způsobuje zdraví škodlivé plísně a v horším případě může i narušit statiku budovy. V neposlední řadě může do narušené fasády zatéct voda a po zamrznutí zcela zničit tepelnou izolaci budovy.

Neodborné kotvení prvků do zateplené fasády se proto v žádném případě nedoporučuje. Možným řešením uchycení pergoly k domu je:

  • zahrnutí pergoly do projektu a stavby celého domu, kdy ji lze ukotvit ještě před zateplením fasády,
  • stavba samostatně stojící pergoly, která se umístí těsně k fasádě, ovšem kotvená bude do země,
  • ukotvení pergoly do zateplené fasády specializovanou firmou.

S výběrem Vám ochotně poradíme

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat, popř. nám zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

Infolinka

518 324 833

E-mail

poptavka@sunsystem.cz
NAJÍT PRODEJNÍ MÍSTO
Máte s námi zkušenost? Řekněte názor na Facebooku či Google. Pomůžete ostatním.
Chceme vám usnadnit procházení naším webem a ukázat vám jen to, co vás skutečně zajímá. Můžeme? :)

Potřebujeme k tomu váš souhlas se zpracováním souborů cookies, tedy malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči a pomohou vám ušetřit si klikání, najít na našem webu rychle vše potřebné a díky nim se vám zobrazují jen skutečně relevantní reklamy na služby a zboží. Vše o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete ZDE.

Upravit nastavení Souhlasím
Abychom vám mohli zajistit bezpečné procházení naším webem a vždy relevantní obsah

Nezbytné cookies zajišťující správné fungování našich webových stránek včetně těch, které zajišťují IT bezpečnost. Patří sem také cookies, které jsou potřebné pro ukládání vámi zvolených nastavení či cookies nutné pro komunikaci (load balancing cookies).

Tyto soubory, které se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (například množství návštěvníků či zobrazené stránky), nám pomáhají vylepšovat fungování našich stránek. Díky vašemu souhlasu budeme schopni získat a správně analyzovat cenná data o tom, jak našimi stránkami procházíte a co vás zajímá. Můžeme se tak neustále zlepšovat a zajistit, aby náš web skvěle fungoval a vy jste si mohli užít pohodlné procházení naší nabídkou.

Tento typ cookies využíváme pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, například na sociálních sítích. Díky těmto cookies je pak reklama přizpůsobena tomu, co vás skutečně zajímá (například na základě produktů, které jste si prohlédli na našem webu). I v případě, že tyto soubory deaktivujete, budou se vám reklamy při procházení internetem stále zobrazovat, nebudou pro vás ale relevantní.

Zavřít
× Najít produkt