Chcete si oplotit pozemek? Pravděpodobně budete stát před otázkou, zda jej můžete postavit bez povolení, jestli se na stavbu vztahují nějaká omezení nebo zda potřebujete souhlas sousedů. Stavba plotu je po byrokratické stránce jednoduchou záležitostí, pokud splňuje určité požadavky.


Obrázek: Ke stavbě plotu většinou nepotřebujete žádné povolení.

Co vás čeká, když chcete stavět

Pokud se rozhodnete, že chcete na svém pozemku něco budovat, musíte obvykle projít dvěma administrativními procesy, které spadají pod stavební zákon.

  1. Územní řízení – v tomto kroku se zjišťuje, zda je možné stavbu na konkrétním území postavit. Hlavním cílem je zjistit, jaký vliv bude mít stavba na okolí.
  2. Stavební řízení – tento proces zahrnuje jednání o povolení konkrétní stavby. Řeší se zde její provedení a technické řešení.

Tyto administrativní procesy se však v drtivé většině případů vztahují k jiným stavbám než k drobným, mezi které patří i stavba plotu. Proto jimi pravděpodobně nebudete muset procházet, žádná povolení tedy potřebovat nebudete. Je však důležité, aby váš plot splňoval určité podmínky.

Administrativa vztahující se ke stavbě plotu

Až do konce roku 2017 bylo nutné si pro stavbu plotu obstarat územní souhlas. V roce následujícím však došlo k úpravě stavebního zákona, který potěšil všechny, kteří se plot chystali stavět. Podle novely zákona totiž přestaly drobné stavby podléhat složitým administrativním procesům.


Obrázek: Plot do výšky 2 m nevyžaduje souhlas sousedů.

Jak vypadá plot, na který nepotřebujete povolení?

Abyste nemuseli vyřizovat papírování kolem stavby plotu, je potřeba, aby splňoval následující požadavky:

  • Plot je vysoký maximálně 2 m,
  • oplocení nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi (a to i s chodníkem) nebo s veřejným prostorem,
  • oplocení se bude stavět v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
  • plot nebude stát v památkově chráněném území či památkové zóně (pokud by se tak stalo, musíte stavbu plotu projednat s orgánem památkové péče),
  • plot nevyžaduje zemní práce nebo terénní úpravy (stavebník si musí zjistit, zda se na pozemku nenachází podzemní stavby technické infrastruktury. Jestliže jsou tyto stavby přítomny, musí stavebnímu úřadu majitel podat oznámení o stavbě a také jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Doložit musí i stanoviska vlastníků technické infrastruktury).

Kdy povolení potřebujete a jaký je postup?

Jestliže váš plot nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, například je vyšší než 2 m nebo hraničí s chodníkem, musíte od stavebního úřadu získat územní souhlas. Žádost může na úřad podat pouze majitel pozemku. Nepovolená stavba by měla za následek pokutu, a někdy dokonce zahájení řízení o odstranění stavby.


Obrázek: V případě, že by plot hraničil s chodníkem, potřebujete územní souhlas.

Na příslušný stavební úřad tedy musíte dodat oznámení o tom, že plot budete stavět, ale také přidat údaje o vašem záměru. Jedná se o jednoduchý popis plotu a příslušné výkresy. Kromě toho musíte dodat souhlas sousedů, pokud se takovýto plot nachází na hranici s jejich pozemkem, a také stanoviska od dalších dotčených orgánů.

Kromě územního souhlasu nepotřebujete nic dalšího. Není tedy potřeba řešit stavební povolení na stavbu plotu. Dokonce stavbu nemusíte hlásit ani stavebnímu úřadu. Starosti se stavebním řízením vám tedy zcela odpadají.

Máte povinnost plot stavět a pečovat o něj?

Povinnost oplotit pozemek vám může uložit pouze soud. Většinou se tak děje na návrh souseda, aby mohl nerušeně vykonávat své vlastnické právo. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy chováte zvířata, která na sousedův pozemek vnikají.

Péče o plot je na rozdíl od stavby ustavena vyhláškou. O plot musíte náležitě pečovat, jelikož jste zodpovědný za jeho stav. Pokud by plot například spadl a někoho zranil, půjde zodpovědnost za majitelem plotu.

S výběrem Vám ochotně poradíme

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat, popř. nám zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

Infolinka

800 150 180

E-mail

poptavka@sunsystem.cz
NAJÍT PRODEJNÍ MÍSTO

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA / DOTAZ